Szczegółowe informacje na temat rekturacji w Gminie Wrocław na stronie:
www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-szkol-i-przedszkoli--informacje

Do przedszkola można zarejestrować się przez Internet lub bezpośrednio w placówce.
Rekturacja elektroniczna dostepna na www.formico.pl

Wymagane dokumenty:
- orzeczenie o niepełnosprawności
- zaświadczenie o kształceniu specjlanym
   (wydane przez państowe placówki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne)
- podanie o przyjęcie dziecka do przedszkola (pobierz)

Dowóz dzieci:
Od 5 roku życia dowóz dzieci ogranizowany jest przez Gminę. W przedszkolu pomagamy wypełnić wniosek.

 

Harmonogram rekrutacji elektornicznej

Zasady, kryteria, lista przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, szczegóły rekrutacji na stronie edu.wroc.pl