Przedszkole jest dostosowane dla dzieci od 2,5 roku życia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi.

    Dzieci mogą uczęszczać do przedszkola w godzinach 7.00-16.00, przy czym podstawa programowa jest realizowana w godzinach 9.00-14.00.W tym czasie odbywają się zajęcia grupowe oraz indywidualne.

    Każde dziecko będzie miało określony swój indywidualny plan zajęć dostosowany do ich potrzeb oraz do potrzeb rodziców (rodzaj
i ilość zajęć jest dostosowana do danej potrzeby dziecka a nie ustalona odgórnie jak np. 2h rehabilitacji w tyg. lub 1h logopedy).
    W ustalaniu planu chcemy zaangażować również rodziców, którzy posiadają swoje oczekiwania co do celów.

Plan zajęć będzie ustalany poprzez zespół terapeutyczny w skład którego będzie wchodzić:
- Lekarz rehabilitacji ruchowej,
- fizjoterapeuta,
- pedagog specjalny,
- psycholog,
- logopeda,
oraz rodzic.

Dzięki czemu będzie można określić wieloaspektowe formy działania oraz wszyscy terapeuci będą mieli wspólny cel i kierunek działania.

Podczas zajęć grupowych na sali do każdej grupy jest przypisany pedagog specjalny oraz pomoc nauczyciela, która jest jednocześnie fizjoterapeutą, żeby proces nauki prawidłowych funkcji odbywał się przez ciągłą stymulację. Chcemy nawiązać współpracę
z uczelniami, żeby każde dziecko posiadało swoją indywidualną opiekę.

Terapie prowadzone w przedszkolu to:
- pedagogiczne (arteterapia, choreoterapia itp.),
- logopedyczna,
- psychologiczna (również dla rodziców),
- fizjoterapeutyczna (NDT-BOBATH, PNF, FITS, DNS itp.),
- hipoterapia,
- integracja sensoryczna,

W dalszej współpracy będziemy szukać również innych rodzajów zajęć jak np. basen itp.

    Ważnym aspektem, który chcemy realizować jest integracja. Współpracujemy z lokalną szkoła i przedszkolem, co pozwala na organizowanie wspólnych zajęć, zabaw itp. Również chcemy zorganizować przynajmniej raz w miesiącu (w miarę możliwości) różnego rodzaju wyjazdy i wycieczki.

    Koszty, które ponoszą rodzice są związane z wyżywieniem oraz za godziny w których dziecko chodzi do przedszkola po za podstawą programową. Całkowity koszt nie powinien przekraczać ok 350 zł miesięcznie.

 

    Dowóz
    Dojazd odbywa się od godziny 9.00 a odwożenie dzieci od godziny 14.00. Godzina przyjazdu po dziecko będzie ustalana indywidualnie i zależy od odległości zamieszania od przedszkola oraz sytuacji na drodze. Dzieciom przebywającym w przedszkolu w godzinach 7.00 - 9.00  i 14.00 -16.00 rodzice zapewniają transport we własnym zakresie. Koszt dojazdu wynosi 100 zł miesięcznie, w gdy sytuacji nieobecność dziecka jest większa niż 50% całkowitej frekwencji koszt dojazdu wynosi 50 zł miesięcznie, płatne na konto przedszkola łącznie z innymi opłatami. Jednorazowy koszt dojazdu będzie liczony jako dodatkowe godziny opieki nad dzieckiem w wysokości 1 zł/h.
 

 

 

Marta Rylokowska-Maciążek
Wrocław, ul. Zagaje 16 (Świniary)
tel. kom. 695 834 565