Publiczne Przedszkole
Specjalne "Wesołe Żabki"

Wrocław
ul. Zagaje 16 (Świniary) 
tel. kom. 695 834 565
e-mail: marciar@plusnet.pl

 

Marta Rylokowska-Maciążek
Wrocław, ul. Zagaje 16 (Świniary)
tel. kom. 695 834 565