ZAJĘCIA GRUPOWE
Oferta skierowana dla przedszkoli i szkół integracyjnych, szkół integracyjnych - specjalnych - zajęcia teoretyczne, jazda konna i poczęstunek (max 15 osób).

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Porady
Dotyczące prawidłowej pielęgnacji dziecka - karmienie, ubieranie, pozycje złożeniowe. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze z wykorzystaniem wszystkich umiejętności dziecka, które pozwalają na uzyskanie jak największej samodzielności w późniejszym życiu. Na rodziców zawsze czeka kawa lub herbata oraz coś słodkiego.

Terapia dzieci i młodzieży:
- z zaburzeniami neurologicznymi (MPD, przepukliny oponowo-rdzeniowe itp.)
- ze schorzeniami narządu ruchu
- z wadami postawy (skoliozy itp.)
- z zaburzeniami rozwoju umysłowego (Zespół Downa, autyzm itp.).

Wymagane dokumenty:
Skierowanie lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w terapii (neurolog, ortopeda lub lekarz fizjoterapii).

Marta Rylokowska-Maciążek
Wrocław, ul. Zagaje 16 (Świniary)
tel. kom. 695 834 565