Dla kogo hipoterapia?

Hipoterapią może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, p oznawczym oraz społecznym. Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie, może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych. Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju.

Dzieci:
 - zespoły neurologiczne: mózgowe porażenie dziecięce (konieczna samodzielna kontrola głowy i czynna postawa siedząca pacjenta); stany po urazach czaszkowo - mózgowych; minimalne uszkodzenia mózgu; choroby mięśni (przy sile męśni min. 3 punkty w skali Lovetta); dzieci niedowidzące i niewidome; choroby i zaburzenia psychiczne
- zespoły ortopedyczne: wady postawy; skoliozy do 20°wg Coba (z wyjątkiem skolioz idiopatycznych); stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn
 - inne: Zespół Downa (z obowiązkowym zdjęciem Rtg bocznym i czynnościowym odcinka szyjnego kręgosłupa); przepukliny oponowo - rdzeniowe (w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia); zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe; niedostosowanie społeczne; opóźnienie psychoruchowe o nieustaleonej etiologii.

Dorośli:
- stwardnienie rozsiane
- stany po udarze, stany po urazach czaszkowo - mózgowych
- inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym
- choroby i zaburzenia psychiczne
- uzależnienia i patologie społeczne

Przeciwwskazania:
 - bezwględne: uczulenie na sierść, pot lub zapach konia; nie wygojone rany; niepohamowany lęk przed koniem; odklejanie siatkówki i wzmożone ciśnienie śródgałkowe; brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej pozycji siedzącej; wodogłowie bez wszczepionej zastawki; niestabilnośćkręgół szyjnych, np. przy Zespole Downa; zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych; skoliozy powyżej 20°wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne; choroby mięsnie przy sile poniżej 3 punktów w skali Lovetta; pogorszenie stanu w chorobach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo - mózgowych, ADHD, chorobach mięśni; ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych; podwyższona temperatura; ostre choroby infekcyjne.
- względne: padaczka; upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim; zaburzenia mineralizacji kości; utrwaleone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu ukł. kostno - stawowego; przepuklina oponowo - rdzeniowa zlokalizowana w odcinku lędźwiowym; dyskopatia; hemofilia i inne skazy krwotoczne; schorzenia okulistyczne (wymagana konsultacja).

 

 

Marta Rylokowska-Maciążek
Wrocław, ul. Zagaje 16 (Świniary)
tel. kom. 695 834 565